Agnès Schlüter

 Meditatie Yoga Reiki Coaching

Blogs

 Hier plaats ik mijn schrijfsels. Dat kan van alles zijn: overdenkingen, voorvallen en preken​

Our Hearts Matter

In deze tijd verandert er veel wat mensen van alle rangen en standen in alle hoeken van de wereld raakt. Sociale afstand, 1.5 meter samenleving, angst voor besmetting met het covid-19 virus. Maar ook, ondanks die angst samen op elkaar gepakt demonstreren tegen het misschien wel grootste sociale onrecht dat bestaat; een medemens misbruiken, haten of zelfs doden vanwege haar of zijn huidskleur. Het harde roepen van Black Lives Matter, Asian Lives Matter en All Lives Matter schudt de oude structuren waarop veel mensen nog leunen los. Dat is goed, niet voor iedereen even makkelijk, maar wel goed.


Wanneer je alleen vanuit je hoofd leeft, je ego tot bewindvoerder hebt gemaakt en je hart uitsluit of vergeten bent, dan ben je blind voor het mooiste dat een leven op aarde je schenkt: onvoorwaardelijke liefde. Die liefde die ons laat zien dat we allemaal één grote familie zijn, dat wij genetisch verwant zijn, dat wij elkaar het leven kunnen redden door bloed te geven of organen en moedermelk te doneren.

Een hart is een hart, ongeacht in welk lichaam het klopt. Bloed is bloed, ongeacht door welk lichaam het stroomt. Tranen zijn tranen, ongeacht wie er huilt.


Mijn zes jarige kleinzoon Maxim had gisteren een groot inzicht waar hij struikelend over zijn woorden over vertelde. ‘Nonna, als mensen lachen begrijpen ze elkaar zonder dat ze het moeten uitleggen, zélfs als zij de woorden die ze zeggen niet verstaan!’ 

Zo is het m’n jonkie, Our Hearts Matter!

Wij zijn zelf de verandering waarop we wachten

Bij de Bijbelteksten van Jesaja 30: 15-21, Lukas 13: 22-30, 
Psalm 112 (in de bewerking van Hans Bouma), Nederlands Lied Boek 992: Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Wat vraagt de Heer nog meer van ons?

Zijn wij ons echt bewust van wat God – Here of Vrouwe – van ons vraagt?

Zijn wij ons bewust van de splinters, balken en blinde vlekken die ons het zicht kunnen belemmeren? Kunnen wij het geduld opbrengen te zien wat het leven vraagt en hebben wij dan vertrouwen dat wij het allemaal aankunnen?

Kunnen wij geloven dat God er ons hele leven - van seconde tot seconde - onafgebroken zal zijn?

De Bijbelteksten vertellen ons over een leven met God en over geduld en vertrouwen. Geduld en vertrouwen dat twee kanten op gaat. Hoeveel geduld en vertrouwen moet God in ons hebben, nog steeds na al die eonen, voordat de mens helemaal begrijpt wat er van hem gevraagd wordt?

God gaat volgens de woorden van Jesaja tekeer tegen het volk dat niet luisteren wil. Zij willen hun eigen weg gaan, naar Egypte. God beschrijft ze als koppige, onhandelbare kinderen die hun heil willen zoeken in een land en bij een ander volk dat ze niets te bieden heeft, niets anders dan ellende en ontbering. En ondanks dat alles wacht Hij toch op het moment

dat Hij zijn volk genadig kan zijn.

Wíj zijn dan wel niet op weg naar Egypte, maar een groot deel van de mensheid is toch wel een totaal andere weg ingeslagen dan God voor ogen moet hebben gehad toen Hij met medeweten van Vrouwe Sophia, ons naar beeld en gelijkenis schiep.

Dat vind ik zo mooi van de Bijbelse verhalen. Je leert dat, hoe erg wij – en ik gebruik hier het woord ‘wij’ omdat de mensheid nogal de neiging heeft om fout gedrag te herhalen – hoe erg wij het ook verprutsen met z’n allen, hoe idioot we ook bezig zijn, hoe materialistisch, wreed, zelfzuchtig en afgekeerd van God we ook leven, God dáár is waar wij zijn, en Hij kijkt door ons mee naar wat wij op onze beurt creëren.

Als je de immense grootsheid van de naam die God zichzelf geeft tot je laat doordringen val je vanzelf terug tot passende proporties; in de uitleg van de verhalen heet dat nederigheid.

Ik-zal-er-zijn… dat is een onvoorwaardelijkheid die alleen met onvoorwaardelijkheid beantwoord kan worden. Als God tegen mij zegt ‘Ik zal er zijn’ durf ik het aan om er óók te zijn. En die wederkerigheid is in mijn opinie de sleutel die wij nodig hebben om tot in onze vezels te kunnen voelen wat God van ons vraagt, wat de bedoeling van ons bestaan is.

Ik zocht in de teksten naar ‘sleutel en slot’ en in Psalm 112 vond ik. Deze Psalm kan gelezen worden als een slot waar die sleutel van wederkerigheid in past. De theoloog en dichter Hans Bouma heeft de psalm in zijn eigen, eenvoudige, woorden zo weergegeven:

Nooit wordt het nacht

is de gerechtigheid je lief,

leef je mededeelzaam,

heb je hart voor de armen,

ben je brood,

ben je naaste voor hen,

hoe gezegend ben je dan.

Geen verschijnsel

van voorbijgaande aard.

Voorgoed besta je.

Ga je niet op in jezelf,

ben je mens zoals het moet,

dak boven je hoofd,

licht in het donker,

nooit wordt het nacht.

Wat er ook gebeurt,

geborgen ben je bij je God

Nooit wordt het nacht

Wat een belofte! ‘Nooit’ is een sterk woord. Hoe verlangen wij daarnaar; dat het nooit nacht wordt. Het gaat hier niet om de letterlijke nacht, we zouden niet zonder kunnen, maar de nacht van ons menselijk bestaan waarin wij elkaar en Gods Schepping van alles aandoen en ontzeggen. Het donker moet wel heel diep zijn om te verlangen dat het nooit nacht wordt.

Is er een manier waarop wij die nacht kunnen keren naar de dag? Waar duister wordt doordrongen door licht? Daar geeft de psalm meteen antwoord op:

Is de gerechtigheid je lief, leef je mededeelzaam, heb je hart voor de armen, ben je brood, ben je naaste voor hen, hoe gezegend ben je dan.

Hoe gezegend zijn wij wanneer wij onszelf te boven komen! Wij zélf zijn het licht in de duisternis! Is dat niet een enorme opluchting? Wij hoeven niet te wachten tot er iets veranderen gaat, wij zelf zijn de verandering! 
Het kan dus echt hier en nu anders worden: geen angst, geen onzekerheden, geen wantoestanden, maar vrede en zegeningen.

Betekent het dat er dan helemaal geen ellende meer is? Het leven is soms een keiharde leerschool, dus nee, die betekenis heeft het niet. Maar hoe dan wel?

In onszelf zullen wij gedachte voor gedachte en emotie voor emotie onder de loep moeten nemen; oorzaak en gevolg moeten leren herkennen. Wat denk ik en wat roept het op in mij, en hoe reageer ik dan; wat laat ik aan de ander, wat laat ik aan de wereld, zien?

Hedendaags wetenschappelijk onderzoek toont aan wat al lang bekend is bij wat wij tegenwoordig ‘alternatieve denkers’ noemen. Onze gedachten maken verbindingen in onze hersenen die bepalen hoe wij ons voelen en gedragen. Zijn onze gedachten overwegend negatief, dan is dat hoe wij ons leven ervaren, maar andersom dus ook. Positieve gedachten stellen ons in staat om licht in het duister te brengen. Als wij bewust onze gedachten omkeren, beïnvloeden wij de loop van ons bestaan. Er is aangetoond dat er letterlijk nieuwe verbindingen worden aangelegd in onze hersenen wanneer wij anders gaan denken, en die nieuwe verbindingen maken het mogelijk ons anders te gaan gedragen.


Geen verschijnsel van voorbijgaande aard. Voorgoed besta je.

Zo is het, het is geen verschijnsel van voorbijgaande aard. Wanneer de mens zich positief opstelt en openstelt zullen Gods zegeningen altijd voor hem waarneembaar zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid; van generatie op generatie, van mens op mens.

Ben je mens zoals het moet, zegt Bouma. (in de Bijbel staat: 7Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen, hij is standvastig en vertrouwt op de HEER. 8Standvastig is zijn hart en zonder vrees.), ben je mens zoals het moet, dan wordt het nooit

nacht omdat wij zelf het Licht zijn. Wij zijn immers geschapen naar beeld en gelijkenis van God en Vrouwe Wijsheid.


Wat er ook gebeurt, geborgen ben je bij je God.

Wat er ook gebeurt…er gebeurt altijd iets, maar hoe is het op jou van invloed? Hoe bepaalt het jouw gedachten? Misschien moeten wij leren niet de gebeurtenissen in ons leven onze gedachten te laten bepalen, maar dat wij die verantwoordelijkheid zelf nemen, het niet overlaten aan de omstandigheden of andere mensen. Dat klinkt eenvoudig, maar het is knoerthard werken! Want hoe doe je dat als een geliefde (soms door het duister in een ander) is weggenomen? Als je een ziekte hebt waar je geen invloed op kunt uitoefenen? Als er oorlog is? Als je kinderen verhongeren, als je door hebzucht van anderen of door een virus je baan verliest?

Je kunt in plaats van naar ‘Egypte’ te willen reizen ook naar ‘Jeruzalem’ op weg gaan.

Iemand liet mij eens het lied over de heilige stad Jeruzalem uit de bundel van Johannes de Heer horen. Tranen biggelden over zijn wangen omdat hij zo geraakt werd, keer op keer, door die hemelse voorstelling van de heilige stad waar de straten van het zuiverste goud waren als je door de paar’len poort naar binnen keek. Wat hem zo raakte was de voortdurende strijd in de duisternis hier op dit ondermaanse en het met heerlijkheid gevulde vooruitzicht dat hij daar, in het nieuw Jeruzalem, bij God en het Lam mocht aankomen. Dat beeld hield hem op de been, het gaf hem de moed tot zijn aardse einde echt aanwezig te zijn.


Jezus geeft ons een beeld als hij antwoord geeft op de vraag van iemand of er weinigen zullen zijn die gered worden. Hij geeft het beeld van te gaan door de smalle deur.

Er is niets zo gemakkelijk dan ‘met de blik op oneindig en verstand op nul’ de dagen te slijten. Het kan een begin zijn om ergens achteraan te lopen en verwachten dat je daardoor het Licht in jezelf zult vinden, maar het nalopen op zich helpt niet. Die smalle deur doet het ‘m. Je kunt daar als eerste aankomen, maar als je de sleutel niet hebt gaat de deur niet voor je open.

In een van de laatste boeken van de Engelse schrijfster en theologe Karen Armstrong (ik denk dat het de titel ‘de verloren kunst van de heilige geschriften’ draagt) las ik de volgende zin: ‘… (maar) volgens neurologen hebben wij geen direct contact met de wereld die we bewonen. We hebben alleen maar gezichtspunten, ons aangeboden door de ingewikkelde circuits van ons zenuwstelsel, zodat wij allen – zowel wetenschappers als mystici – slechts voorstellingen van de werkelijkheid kennen, niet de werkelijkheid zelf.’

De sleutel die ons in Psalm 112 werd gegeven past op de smalle deur.

Waar de neurologen weten dat wij slechts voorstellingen van de werkelijkheid kennen, wijst Jezus ons de weg naar de werkelijkheid zelf.

Een werkelijkheid waar iedereen welkom is, want God – onder welke naam wij haar of hem ook kennen - kiest niet, dat doen wij zelf.

Amen!

Blog

Chakra affirmaties

Posted on March 31, 2020 at 4:40 AM

Nu we door de omstandigheden op onszelf worden teruggeworpen is het tijd om met alternatieven te komen.

 

Omdat de yoga- en meditatielessen voorlopig zijn stopgezet plaats ik hier 7 affirmaties waarmee je zelf aan de slag kunt gaan.

 

Kies een chakra/centrum en kies een van de bijbehorende affirmaties.

 

 

 

Stuit-centrum affermaties

 

Ik ben veilig

 

Ik ben dankbaar voor alle overvloed in mijn leven

Ik voed mijn lichaam (met gezond voedsel), geest/mind (met positiviteit) en Ziel (door meditatie)

 

Mijn energie is geaard

 

Ik ben gezond

 

 

 

Heiligbeen centrum affirmaties

 

Ik gebruik mijn creativiteit in alle gebieden van mijn leven

 

Ik sta open voor alles dat het leven mij geeft

 

Ik vergeef mijn verleden en omarm nu alle positieve momenten

 

Ik geniet van mijn passie en seksualiteit

 

 

 

Navel centrum/zonnevlecht affirmaties

 

Ik geniet van alles dat ik doe

 

Ik waardeer en vertrouw mezelf volledig

Ik luister naar mijn buik-gevoel/gut feeling

 

Ik ben een krachtig, prachtig, schitterend Lichtwezen

 

 

 

Hart centrum

 

Ik houd van alles in en aan mezelf

 

Ik geef en ontvang onvoorwaardelijke Liefde

 

Ik sta open voor Liefde, geluk en voorspoed in alle gebieden van mijn leven

 

Ik heb emoties, maar ik ben niet de emotie

 

 

 

Keel centrum

 

Ik uit mijn gevoelens makkelijk en vrij

 

Ik eigen mij mijn kracht toe en voel me vol leven

 

Ik ben kalm, zelfverzekerd en spreek mijn woorden weloverwogen

 

Ik weet wanneer ik moet spreken en ook wanneer ik moet zwijgen

 

 

 

Hypofyse centrum/Derde Oog

 

Ik luister naar mijn intuïtie en gebruik het voor mijn hoogste goed

 

Ik ben mijn Ware Zelf en heb een lichaam

 

Ik weet wat ik ben (deel van de kosmische creatie/God), ik weet wie ik ben (Ziel, Hoger- of Ware Zelf) en ik weet hoe ik dien (ik leef mijn leven naar beste vermogen)

 

 

 

Kruin centrum

 

Ik ben vredig en in balans

 

Ik word geleid door mijn innerlijke wijsheid

 

Ik eer mijn lichaam als de tempel van mijn Ziel/Ware Zelf

 

Ik ervaar positieve energie doordat ik ben verbonden met mijn Ziel/Ware Zelf en met de goddelijke Kracht

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

479 Comments

Reply steph curry shoes
7:46 AM on October 20, 2020 
I am also commenting to make you know what a magnificent experience my wife's girl found studying your webblog. She learned many issues, most notably how it is like to possess a great helping character to make many more quite simply thoroughly grasp a variety of problematic topics. You really did more than our desires. Thank you for providing these productive, healthy, edifying and as well as unique tips on the topic to Jane.
steph curry shoes http://www.curryshoes.net
Reply longchamp
6:28 AM on October 20, 2020 
I would like to show appreciation to you for bailing me out of this type of predicament. Because of researching through the internet and obtaining tips that were not helpful, I believed my entire life was gone. Living minus the solutions to the difficulties you've resolved by way of your write-up is a serious case, as well as the kind that might have in a negative way affected my entire career if I hadn't discovered your blog post. Your actual talents and kindness in taking care of the whole lot was crucial. I don't know what I would have done if I had not encountered such a step like this. I'm able to at this moment look ahead to my future. Thanks very much for this impressive and result oriented guide. I won't hesitate to propose the sites to any person who wants and needs guidance about this topic.
longchamp http://www.longchampoutlets.us
Reply air jordans
5:58 AM on October 20, 2020 
I simply wished to thank you very much yet again. I am not sure what I would have accomplished without the recommendations provided by you regarding my problem. It was before a real terrifying setting for me, nevertheless being able to view a new specialized strategy you treated it forced me to cry over contentment. Now i'm grateful for your work and thus believe you realize what a great job you are providing training men and women using your website. I am sure you have never encountered any of us.
air jordans http://www.cheap-airjordans.us.com
Reply adidas yeezy
5:58 AM on October 20, 2020 
I not to mention my pals ended up reading through the good things located on your site while before long developed an awful feeling I had not expressed respect to the blog owner for those techniques. My young boys ended up absolutely passionate to read through all of them and have absolutely been taking advantage of those things. Appreciation for truly being very kind and then for settling on this kind of ideal resources most people are really needing to discover. My very own honest apologies for not expressing appreciation to you earlier.
adidas yeezy http://www.yeezy-shoes.us.org
Reply supreme clothing
5:57 AM on October 20, 2020 
Thanks a lot for providing individuals with remarkably pleasant possiblity to read articles and blog posts from this site. It can be so useful and also jam-packed with a great time for me personally and my office peers to search your web site a minimum of thrice a week to learn the fresh secrets you have. And of course, I'm so certainly motivated with your striking creative concepts served by you. Certain two areas in this post are surely the most efficient we've ever had.
supreme clothing http://www.supremeoutlet.us.com
Reply hermes handbags
5:57 AM on October 20, 2020 
Thanks so much for providing individuals with such a special chance to read articles and blog posts from this site. It's usually so enjoyable and full of a great time for me personally and my office friends to visit the blog really thrice in a week to read through the fresh stuff you have. Not to mention, we're actually pleased with your outstanding information served by you. Some 1 areas on this page are in reality the very best we have ever had.
hermes handbags http://www.hermes-handbags.us.org
Reply lebron james shoes
5:57 AM on October 20, 2020 
I actually wanted to write down a message in order to express gratitude to you for all the remarkable guides you are sharing here. My prolonged internet research has finally been rewarded with excellent details to write about with my visitors. I would tell you that many of us visitors actually are definitely lucky to exist in a superb place with very many lovely individuals with very beneficial secrets. I feel very much lucky to have used the web pages and look forward to plenty of more enjoyable times reading here. Thank you once more for everything.
lebron james shoes http://www.lebronjamesshoes.name
Reply supreme
5:57 AM on October 20, 2020 
I am also commenting to let you understand of the wonderful encounter my cousin's daughter developed reading your web site. She even learned lots of issues, including what it is like to possess an excellent helping heart to get many people very easily comprehend some tortuous issues. You undoubtedly surpassed our own desires. Many thanks for displaying such invaluable, dependable, informative not to mention cool tips about your topic to Gloria.
supreme http://www.supremeclothings.us.com
Reply longchamp handbags
5:57 AM on October 20, 2020 
I and also my friends ended up going through the excellent key points located on your web site and all of a sudden got a horrible feeling I had not thanked you for those secrets. All the men ended up certainly joyful to study them and already have truly been tapping into these things. Many thanks for being considerably thoughtful and for choosing variety of awesome subject areas most people are really wanting to be informed on. My very own sincere regret for not expressing gratitude to sooner.
longchamp handbags http://www.longchampshandbags.us.org
Reply supreme hoodie
5:57 AM on October 20, 2020 
I am commenting to let you be aware of what a perfect experience my wife's girl experienced reading through your site. She mastered a good number of things, including what it's like to have an amazing coaching style to get the others completely learn about selected multifaceted subject areas. You undoubtedly surpassed her expectations. I appreciate you for showing these invaluable, dependable, explanatory and also cool tips about that topic to Sandra.
supreme hoodie http://www.supremehoodies.us
Reply yeezy
5:56 AM on October 20, 2020 
I actually wanted to develop a small message to be able to appreciate you for the superb secrets you are posting at this site. My considerable internet investigation has now been compensated with professional ideas to write about with my pals. I 'd mention that many of us site visitors are unequivocally blessed to exist in a really good network with so many brilliant people with good concepts. I feel really grateful to have come across your entire webpage and look forward to many more fabulous minutes reading here. Thanks a lot once again for everything.
yeezy http://www.yeezysneakers.us
Reply supreme hoodie
5:09 AM on October 20, 2020 
I and also my guys appeared to be taking note of the nice things found on your site while all of a sudden developed a terrible suspicion I never expressed respect to the web site owner for those secrets. My young boys appeared to be totally stimulated to read through them and have in effect truly been having fun with them. I appreciate you for genuinely indeed considerate and also for pick out variety of fabulous guides most people are really desperate to be aware of. Our own honest apologies for not expressing appreciation to you sooner.
supreme hoodie http://www.supremeshoodie.com
Reply kawhi leonard shoes
5:09 AM on October 20, 2020 
Thanks a lot for giving everyone such a wonderful opportunity to read articles and blog posts from this website. It is always very fantastic plus full of a great time for me and my office acquaintances to search the blog the equivalent of thrice in 7 days to study the fresh things you have got. And lastly, I'm just actually fascinated concerning the brilliant tactics served by you. Selected 1 points on this page are unequivocally the finest I've ever had.
kawhi leonard shoes http://www.kawhileonardshoes.us
Reply yeezy boost 350
5:09 AM on October 20, 2020 
Thanks a lot for giving everyone remarkably pleasant chance to read from here. It is often very lovely and full of amusement for me and my office colleagues to search your website more than thrice in one week to read through the fresh items you have got. And of course, I am actually amazed considering the good creative concepts served by you. Selected two tips on this page are truly the most beneficial we have all ever had.
yeezy boost 350 http://www.yeezysshoes.us.com
Reply birkin bag
5:09 AM on October 20, 2020 
I wish to point out my love for your kindness giving support to people that need guidance on this important topic. Your personal commitment to passing the solution throughout appeared to be quite insightful and has constantly encouraged those just like me to get to their endeavors. This warm and helpful instruction entails this much a person like me and especially to my office colleagues. Thanks a ton; from each one of us.
birkin bag http://www.birkinbag.us.com
Reply steph curry shoes
5:09 AM on October 20, 2020 
I happen to be writing to let you understand of the notable encounter my friend's princess obtained checking your web site. She noticed so many details, including how it is like to possess an ideal helping mindset to get most people with no trouble comprehend specified advanced topics. You truly exceeded our own expected results. Thank you for rendering the valuable, healthy, educational and even fun tips on your topic to Lizeth.
steph curry shoes http://www.curryshoes.net
Reply hermes belt
5:09 AM on October 20, 2020 
I and my buddies were actually checking out the best strategies found on your website and then all of a sudden I got a horrible feeling I had not expressed respect to the website owner for them. My men ended up certainly excited to learn them and now have surely been using these things. Appreciate your turning out to be very helpful as well as for considering varieties of superb themes millions of individuals are really desirous to learn about. Our honest apologies for not saying thanks to sooner.
hermes belt http://www.hermesbelt.us.org
Reply yeezy shoes
5:09 AM on October 20, 2020 
Thanks so much for providing individuals with a very remarkable chance to read critical reviews from this web site. It's always very amazing and as well , packed with a great time for me and my office friends to search your blog the equivalent of three times a week to study the latest items you will have. Not to mention, I'm just certainly fulfilled with your mind-blowing things you give. Selected 2 facts in this post are unquestionably the finest I've had.
yeezy shoes http://www.yeezyshoessupply.com
Reply nike kyrie 6
5:08 AM on October 20, 2020 
My husband and i have been fortunate Jordan could finish off his researching via the ideas he got out of the blog. It's not at all simplistic just to be releasing guidelines which some others might have been trying to sell. And we realize we have the website owner to thank because of that. All the illustrations you have made, the simple website menu, the relationships you can assist to promote - it's all sensational, and it's leading our son in addition to the family know that this theme is fun, which is incredibly essential. Thanks for everything!
nike kyrie 6 http://www.kyrie6shoes.us
Reply supreme hoodie
5:08 AM on October 20, 2020 
I want to show some appreciation to the writer for bailing me out of this type of difficulty. Because of researching throughout the the web and obtaining tricks which are not beneficial, I assumed my entire life was done. Being alive minus the approaches to the difficulties you have sorted out by way of this post is a crucial case, as well as the ones which might have in a negative way damaged my career if I had not encountered your website. Your primary training and kindness in handling a lot of things was very helpful. I'm not sure what I would've done if I hadn't come across such a thing like this. I can also at this moment relish my future. Thanks a lot so much for the expert and result oriented help. I will not think twice to propose the blog to anyone who will need direction about this situation.
supreme hoodie http://www.supreme.us.org