Agnès Schlüter

 Meditatie Yoga Reiki Coaching

Blogs

 Hier plaats ik mijn schrijfsels. Dat kan van alles zijn: overdenkingen, voorvallen en preken​

Our Hearts Matter

In deze tijd verandert er veel wat mensen van alle rangen en standen in alle hoeken van de wereld raakt. Sociale afstand, 1.5 meter samenleving, angst voor besmetting met het covid-19 virus. Maar ook, ondanks die angst samen op elkaar gepakt demonstreren tegen het misschien wel grootste sociale onrecht dat bestaat; een medemens misbruiken, haten of zelfs doden vanwege haar of zijn huidskleur. Het harde roepen van Black Lives Matter, Asian Lives Matter en All Lives Matter schudt de oude structuren waarop veel mensen nog leunen los. Dat is goed, niet voor iedereen even makkelijk, maar wel goed.


Wanneer je alleen vanuit je hoofd leeft, je ego tot bewindvoerder hebt gemaakt en je hart uitsluit of vergeten bent, dan ben je blind voor het mooiste dat een leven op aarde je schenkt: onvoorwaardelijke liefde. Die liefde die ons laat zien dat we allemaal één grote familie zijn, dat wij genetisch verwant zijn, dat wij elkaar het leven kunnen redden door bloed te geven of organen en moedermelk te doneren.

Een hart is een hart, ongeacht in welk lichaam het klopt. Bloed is bloed, ongeacht door welk lichaam het stroomt. Tranen zijn tranen, ongeacht wie er huilt.


Mijn zes jarige kleinzoon Maxim had gisteren een groot inzicht waar hij struikelend over zijn woorden over vertelde. ‘Nonna, als mensen lachen begrijpen ze elkaar zonder dat ze het moeten uitleggen, zélfs als zij de woorden die ze zeggen niet verstaan!’ 

Zo is het m’n jonkie, Our Hearts Matter!

Wij zijn zelf de verandering waarop we wachten

Bij de Bijbelteksten van Jesaja 30: 15-21, Lukas 13: 22-30, 
Psalm 112 (in de bewerking van Hans Bouma), Nederlands Lied Boek 992: Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Wat vraagt de Heer nog meer van ons?

Zijn wij ons echt bewust van wat God – Here of Vrouwe – van ons vraagt?

Zijn wij ons bewust van de splinters, balken en blinde vlekken die ons het zicht kunnen belemmeren? Kunnen wij het geduld opbrengen te zien wat het leven vraagt en hebben wij dan vertrouwen dat wij het allemaal aankunnen?

Kunnen wij geloven dat God er ons hele leven - van seconde tot seconde - onafgebroken zal zijn?

De Bijbelteksten vertellen ons over een leven met God en over geduld en vertrouwen. Geduld en vertrouwen dat twee kanten op gaat. Hoeveel geduld en vertrouwen moet God in ons hebben, nog steeds na al die eonen, voordat de mens helemaal begrijpt wat er van hem gevraagd wordt?

God gaat volgens de woorden van Jesaja tekeer tegen het volk dat niet luisteren wil. Zij willen hun eigen weg gaan, naar Egypte. God beschrijft ze als koppige, onhandelbare kinderen die hun heil willen zoeken in een land en bij een ander volk dat ze niets te bieden heeft, niets anders dan ellende en ontbering. En ondanks dat alles wacht Hij toch op het moment

dat Hij zijn volk genadig kan zijn.

Wíj zijn dan wel niet op weg naar Egypte, maar een groot deel van de mensheid is toch wel een totaal andere weg ingeslagen dan God voor ogen moet hebben gehad toen Hij met medeweten van Vrouwe Sophia, ons naar beeld en gelijkenis schiep.

Dat vind ik zo mooi van de Bijbelse verhalen. Je leert dat, hoe erg wij – en ik gebruik hier het woord ‘wij’ omdat de mensheid nogal de neiging heeft om fout gedrag te herhalen – hoe erg wij het ook verprutsen met z’n allen, hoe idioot we ook bezig zijn, hoe materialistisch, wreed, zelfzuchtig en afgekeerd van God we ook leven, God dáár is waar wij zijn, en Hij kijkt door ons mee naar wat wij op onze beurt creëren.

Als je de immense grootsheid van de naam die God zichzelf geeft tot je laat doordringen val je vanzelf terug tot passende proporties; in de uitleg van de verhalen heet dat nederigheid.

Ik-zal-er-zijn… dat is een onvoorwaardelijkheid die alleen met onvoorwaardelijkheid beantwoord kan worden. Als God tegen mij zegt ‘Ik zal er zijn’ durf ik het aan om er óók te zijn. En die wederkerigheid is in mijn opinie de sleutel die wij nodig hebben om tot in onze vezels te kunnen voelen wat God van ons vraagt, wat de bedoeling van ons bestaan is.

Ik zocht in de teksten naar ‘sleutel en slot’ en in Psalm 112 vond ik. Deze Psalm kan gelezen worden als een slot waar die sleutel van wederkerigheid in past. De theoloog en dichter Hans Bouma heeft de psalm in zijn eigen, eenvoudige, woorden zo weergegeven:

Nooit wordt het nacht

is de gerechtigheid je lief,

leef je mededeelzaam,

heb je hart voor de armen,

ben je brood,

ben je naaste voor hen,

hoe gezegend ben je dan.

Geen verschijnsel

van voorbijgaande aard.

Voorgoed besta je.

Ga je niet op in jezelf,

ben je mens zoals het moet,

dak boven je hoofd,

licht in het donker,

nooit wordt het nacht.

Wat er ook gebeurt,

geborgen ben je bij je God

Nooit wordt het nacht

Wat een belofte! ‘Nooit’ is een sterk woord. Hoe verlangen wij daarnaar; dat het nooit nacht wordt. Het gaat hier niet om de letterlijke nacht, we zouden niet zonder kunnen, maar de nacht van ons menselijk bestaan waarin wij elkaar en Gods Schepping van alles aandoen en ontzeggen. Het donker moet wel heel diep zijn om te verlangen dat het nooit nacht wordt.

Is er een manier waarop wij die nacht kunnen keren naar de dag? Waar duister wordt doordrongen door licht? Daar geeft de psalm meteen antwoord op:

Is de gerechtigheid je lief, leef je mededeelzaam, heb je hart voor de armen, ben je brood, ben je naaste voor hen, hoe gezegend ben je dan.

Hoe gezegend zijn wij wanneer wij onszelf te boven komen! Wij zélf zijn het licht in de duisternis! Is dat niet een enorme opluchting? Wij hoeven niet te wachten tot er iets veranderen gaat, wij zelf zijn de verandering! 
Het kan dus echt hier en nu anders worden: geen angst, geen onzekerheden, geen wantoestanden, maar vrede en zegeningen.

Betekent het dat er dan helemaal geen ellende meer is? Het leven is soms een keiharde leerschool, dus nee, die betekenis heeft het niet. Maar hoe dan wel?

In onszelf zullen wij gedachte voor gedachte en emotie voor emotie onder de loep moeten nemen; oorzaak en gevolg moeten leren herkennen. Wat denk ik en wat roept het op in mij, en hoe reageer ik dan; wat laat ik aan de ander, wat laat ik aan de wereld, zien?

Hedendaags wetenschappelijk onderzoek toont aan wat al lang bekend is bij wat wij tegenwoordig ‘alternatieve denkers’ noemen. Onze gedachten maken verbindingen in onze hersenen die bepalen hoe wij ons voelen en gedragen. Zijn onze gedachten overwegend negatief, dan is dat hoe wij ons leven ervaren, maar andersom dus ook. Positieve gedachten stellen ons in staat om licht in het duister te brengen. Als wij bewust onze gedachten omkeren, beïnvloeden wij de loop van ons bestaan. Er is aangetoond dat er letterlijk nieuwe verbindingen worden aangelegd in onze hersenen wanneer wij anders gaan denken, en die nieuwe verbindingen maken het mogelijk ons anders te gaan gedragen.


Geen verschijnsel van voorbijgaande aard. Voorgoed besta je.

Zo is het, het is geen verschijnsel van voorbijgaande aard. Wanneer de mens zich positief opstelt en openstelt zullen Gods zegeningen altijd voor hem waarneembaar zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid; van generatie op generatie, van mens op mens.

Ben je mens zoals het moet, zegt Bouma. (in de Bijbel staat: 7Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen, hij is standvastig en vertrouwt op de HEER. 8Standvastig is zijn hart en zonder vrees.), ben je mens zoals het moet, dan wordt het nooit

nacht omdat wij zelf het Licht zijn. Wij zijn immers geschapen naar beeld en gelijkenis van God en Vrouwe Wijsheid.


Wat er ook gebeurt, geborgen ben je bij je God.

Wat er ook gebeurt…er gebeurt altijd iets, maar hoe is het op jou van invloed? Hoe bepaalt het jouw gedachten? Misschien moeten wij leren niet de gebeurtenissen in ons leven onze gedachten te laten bepalen, maar dat wij die verantwoordelijkheid zelf nemen, het niet overlaten aan de omstandigheden of andere mensen. Dat klinkt eenvoudig, maar het is knoerthard werken! Want hoe doe je dat als een geliefde (soms door het duister in een ander) is weggenomen? Als je een ziekte hebt waar je geen invloed op kunt uitoefenen? Als er oorlog is? Als je kinderen verhongeren, als je door hebzucht van anderen of door een virus je baan verliest?

Je kunt in plaats van naar ‘Egypte’ te willen reizen ook naar ‘Jeruzalem’ op weg gaan.

Iemand liet mij eens het lied over de heilige stad Jeruzalem uit de bundel van Johannes de Heer horen. Tranen biggelden over zijn wangen omdat hij zo geraakt werd, keer op keer, door die hemelse voorstelling van de heilige stad waar de straten van het zuiverste goud waren als je door de paar’len poort naar binnen keek. Wat hem zo raakte was de voortdurende strijd in de duisternis hier op dit ondermaanse en het met heerlijkheid gevulde vooruitzicht dat hij daar, in het nieuw Jeruzalem, bij God en het Lam mocht aankomen. Dat beeld hield hem op de been, het gaf hem de moed tot zijn aardse einde echt aanwezig te zijn.


Jezus geeft ons een beeld als hij antwoord geeft op de vraag van iemand of er weinigen zullen zijn die gered worden. Hij geeft het beeld van te gaan door de smalle deur.

Er is niets zo gemakkelijk dan ‘met de blik op oneindig en verstand op nul’ de dagen te slijten. Het kan een begin zijn om ergens achteraan te lopen en verwachten dat je daardoor het Licht in jezelf zult vinden, maar het nalopen op zich helpt niet. Die smalle deur doet het ‘m. Je kunt daar als eerste aankomen, maar als je de sleutel niet hebt gaat de deur niet voor je open.

In een van de laatste boeken van de Engelse schrijfster en theologe Karen Armstrong (ik denk dat het de titel ‘de verloren kunst van de heilige geschriften’ draagt) las ik de volgende zin: ‘… (maar) volgens neurologen hebben wij geen direct contact met de wereld die we bewonen. We hebben alleen maar gezichtspunten, ons aangeboden door de ingewikkelde circuits van ons zenuwstelsel, zodat wij allen – zowel wetenschappers als mystici – slechts voorstellingen van de werkelijkheid kennen, niet de werkelijkheid zelf.’

De sleutel die ons in Psalm 112 werd gegeven past op de smalle deur.

Waar de neurologen weten dat wij slechts voorstellingen van de werkelijkheid kennen, wijst Jezus ons de weg naar de werkelijkheid zelf.

Een werkelijkheid waar iedereen welkom is, want God – onder welke naam wij haar of hem ook kennen - kiest niet, dat doen wij zelf.

Amen!

Blog

BALANS VINDEN

Posted on October 11, 2019 at 3:55 PM

In mijn vorige blog schreef ik je over verandering. Wij moeten veranderen als we willen dat er iets in onze wereld gaat veranderen. Ik vroeg of je hebt nagedacht over wat jouw persoonlijke stap kan zijn om de verandering in gang te zetten zoals jij het voor je ziet.
Reiki kan zo’n stap zijn, schreef ik.
Ik heb zelf die stap gezet en beoefen Reiki al bijna 34 jaar dagelijks, ik zou niet meer zonder kunnen! Maar ik zette nog meer stappen en daar wil ik je graag over vertellen.
Toen ik Usui Reiki Master was geworden en cursussen ging geven zag ik de verwarring, pijn en angst bij mensen en wilde ik meer leren over hoe ik ze kon begeleiden op hun weg door het leven. Ik rondde in 1994 een grotendeels op Transactionele Analyse gebaseerde opleiding af. Het woord werd toen nog niet in deze zin gebruikt, maar nu heet het coaching.
Omdat ik niet alleen de mentale, emotionele en spirituele facetten van mijn cliënten wilde kunnen ondersteunen, heb ik eind 90er jaren via klassieke shiatsu en yoga ook geleerd de fysieke kant te begeleiden.
Ik heb in 2018 en 2019 een verkorte beroepsopleiding Kundalini Yoga Coach 1 en 2 gevolgd.

Waarom vertel ik je dit?
Door de jaren heen heb ik deze ogenschijnlijk aparte wegen samengebracht in mijn werk als coach en daarbij is ook ervaring een goede leermeester geweest (en nog steeds!)
Het leven geeft mij omstandigheden waarmee ik moet leren omgaan: fysieke klachten, emotionele gebeurtenissen, mentale veranderingen en spirituele ontwikkelingen waardoor soms alles op z’n kop komt te staan. Mijn opgedane kennis helpt me overeind te blijven. Ik zie en hoor ook over mensen die depressief en burn-out raken terwijl er ‘geen aanleiding’ is.

Cold Depression
Wij leven in een tijd waarin het normaal geworden is om over je grenzen te gaan: je moet 24x7 bereikbaar zijn, vaak ook voor je werk. Om dat vol te houden zoeken we naar stimulerende middelen en extreme sporten om onze adrenaline te laten stromen zodat we het gevoel hebben actief te zijn en nog mee te doen. Je voelt je alleen steeds leger worden vanbinnen en je kan zo ver van je zelf afraken dat je niets meer voelt. Je hebt een diep gevoel van eenzaamheid en angst, en je weet niet (meer) wat de betekenis van jouw leven is. Yogi Bhajan, de Indiase yogaleraar die Kundalini yoga naar het Westen bracht, noemde deze stilte van de ziel ‘Cold Depression’.
Als je dit herkent vraag je je misschien ook af hoe je dan je leven anders kunt gaan leven. Hoe doorbreek je de cirkel? Wat kun je eraan doen? Als coach kan ik je helpen moed te verzamelen om je ziel weer te laten spreken. Om weer te voelen dat jouw leven betekenis heeft omdat er maar één jij is. Want zeg nou zelf: Niemand kan jouw leven zo goed leven als jijzelf!

De volgende stap
Wat ik je aanbied is een coaching traject van 6 maanden waarin je twee keer per maand een sessie van 1.5 uur hebt. We hebben dan een uur tijd voor het coaching gesprek en een half uur voor Reiki, yoga of meditatie, al naar gelang wat je nodig hebt. De sessies vinden plaats in Enkhuizen.
Tijdens een intakegesprek van ± 45 minuten bespreken wij waar je coaching bij nodig hebt. Dit gesprek is gratis als je het traject ingaat, blijft het bij dit gesprek dan betaal je €50,00
Je gaat het traject aan voor 6 maanden, de afspraken vallen in de 1ste en de 3de week of in de 2de en de 4de week van de maand.De kosten zijn €900,00 Je kunt het bedrag ineens betalen of in 6 termijnen van €150,00 die aan het begin van de maand voldaan worden.
Bel me tijdens kantooruren 06-13528311 of mail me als je vragen hebt of een afspraak voor een intakegesprek wilt maken.

Ik help je graag verder,
Agnès

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

60 Comments

Reply off white jordan 1
3:13 AM on October 20, 2020 
I want to express some thanks to this writer for bailing me out of this type of dilemma. Because of researching through the world-wide-web and meeting principles that were not powerful, I assumed my life was well over. Existing without the presence of approaches to the issues you've sorted out through your good guideline is a serious case, as well as the ones which might have in a negative way affected my entire career if I had not discovered your website. Your actual mastery and kindness in controlling every part was valuable. I'm not sure what I would have done if I had not encountered such a stuff like this. It's possible to now relish my future. Thanks so much for your high quality and results-oriented help. I won't be reluctant to recommend the sites to anybody who needs tips on this situation.
off white jordan 1 http://www.offwhitejordan1.us.com
Reply spongebob kyrie 5
9:22 PM on October 19, 2020 
Thanks for all your efforts on this blog. Gloria enjoys carrying out internet research and it's easy to understand why. Most people hear all concerning the compelling form you make rewarding guidelines via your blog and as well welcome participation from visitors on the concern while our girl has always been becoming educated a lot of things. Take pleasure in the rest of the new year. Your carrying out a tremendous job.
spongebob kyrie 5 http://www.kyrie5spongebob.us
Reply golden goose outlet
9:22 PM on October 19, 2020 
I simply needed to thank you so much again. I am not sure the things that I would've taken care of in the absence of those pointers contributed by you about that area of interest. Previously it was the horrifying difficulty for me, however , being able to see the very skilled style you solved the issue made me to jump over fulfillment. I will be grateful for this help and in addition wish you really know what a great job your are providing training people today by way of a site. Probably you've never encountered any of us.
golden goose outlet http://www.goldengoosessale.com
Reply balenciaga sneakers
9:22 PM on October 19, 2020 
I precisely wanted to appreciate you again. I am not sure what I could possibly have made to happen without these methods contributed by you over this question. Entirely was an absolute difficult difficulty in my position, however , witnessing this specialised strategy you processed that forced me to weep over happiness. I'm just grateful for your support as well as trust you comprehend what an amazing job that you are carrying out teaching many others through the use of your blog post. Most probably you have never met all of us.
balenciaga sneakers http://www.balenciagas.us.com
Reply adidas yeezy
9:21 PM on October 19, 2020 
I intended to put you that very small note just to give many thanks yet again over the pleasant information you've documented here. It's certainly wonderfully open-handed with you to deliver openly what exactly a number of people could possibly have made available for an e book to help make some money for themselves, specifically now that you might well have tried it in the event you considered necessary. The ideas in addition worked as the easy way to comprehend someone else have the same desire just like my own to understand a little more when considering this condition. I am certain there are some more pleasant instances up front for folks who read through your website.
adidas yeezy http://www.adidasyeezysupply.com
Reply yeezy shoes
9:21 PM on October 19, 2020 
I have to express my appreciation to this writer for bailing me out of such a issue. Because of searching through the the web and obtaining tricks which are not pleasant, I was thinking my entire life was gone. Being alive devoid of the approaches to the issues you have sorted out through your report is a critical case, and the kind which might have negatively damaged my entire career if I hadn't noticed the blog. Your own personal competence and kindness in controlling all areas was important. I'm not sure what I would have done if I hadn't come across such a solution like this. It's possible to at this point look forward to my future. Thanks very much for your professional and results-oriented guide. I won't be reluctant to propose your web page to any person who would need direction on this subject.
yeezy shoes http://www.yeezy-shoes.us.org
Reply calvin klein outlet
9:21 PM on October 19, 2020 
I am writing to let you know what a notable experience my cousin's girl developed going through yuor web blog. She even learned a good number of things, not to mention what it's like to possess a very effective helping heart to make other individuals very easily know just exactly some tortuous subject areas. You truly did more than our expected results. Many thanks for supplying the precious, trusted, informative and in addition cool tips on your topic to Evelyn.
calvin klein outlet http://www.calvinkleinoutlet.us.com
Reply pg shoes
9:21 PM on October 19, 2020 
I simply wanted to type a brief comment to express gratitude to you for the nice tips and hints you are giving on this site. My incredibly long internet search has at the end been recognized with excellent concept to talk about with my classmates and friends. I would admit that most of us website visitors actually are very fortunate to live in a useful community with very many outstanding individuals with very helpful guidelines. I feel really lucky to have come across your entire web site and look forward to some more brilliant minutes reading here. Thanks a lot once more for a lot of things.
pg shoes http://www.paulgeorgeshoes.us.com
Reply cheap jordans
9:20 PM on October 19, 2020 
I simply desired to say thanks all over again. I am not sure the things I could possibly have used without the concepts discussed by you directly on this area of interest. Entirely was an absolute scary concern for me, nevertheless discovering your professional mode you managed the issue made me to weep with contentment. Now i'm happier for the support and even pray you know what a great job that you're carrying out educating many people through your web blog. I'm certain you have never encountered any of us.
cheap jordans http://www.shoesjordan.us.com
Reply kobe 9
9:20 PM on October 19, 2020 
I would like to express some appreciation to this writer for rescuing me from this type of challenge. As a result of browsing through the the net and getting tricks that were not beneficial, I believed my entire life was done. Existing devoid of the approaches to the problems you've sorted out by means of your guideline is a crucial case, and those that might have adversely damaged my entire career if I had not come across your blog post. Your own knowledge and kindness in handling almost everything was vital. I am not sure what I would've done if I had not come across such a thing like this. It's possible to at this point relish my future. Thank you so much for this high quality and results-oriented guide. I will not hesitate to refer the sites to any individual who would need guidelines about this area.
kobe 9 http://www.kobebasketballshoes.net
Reply longchamp outlet
12:41 PM on October 18, 2020 
I have to show appreciation to you just for rescuing me from this dilemma. Because of exploring throughout the world wide web and obtaining solutions that were not helpful, I was thinking my life was done. Existing devoid of the solutions to the problems you've fixed as a result of your good posting is a serious case, as well as the kind that would have negatively damaged my entire career if I had not discovered your web site. The training and kindness in handling all the stuff was helpful. I am not sure what I would've done if I hadn't come across such a point like this. I can also at this time relish my future. Thanks very much for your impressive and sensible guide. I will not be reluctant to recommend your web page to anybody who should get recommendations about this subject matter.
longchamp outlet http://www.longchampbagsoutlet.us
Reply yeezy
12:41 PM on October 18, 2020 
I intended to draft you one little note to help give many thanks the moment again just for the awesome ideas you've featured on this website. It has been really strangely generous of you giving publicly what exactly a number of us could have made available for an ebook to end up making some money for their own end, most notably seeing that you could have tried it if you ever wanted. Those creative ideas additionally served to be the fantastic way to realize that someone else have similar desire like my own to learn way more regarding this problem. I believe there are a lot more enjoyable moments ahead for those who scan your blog post.
yeezy http://www.yeezys.in.net
Reply moncler
12:41 PM on October 18, 2020 
I am glad for commenting to make you know what a beneficial discovery my girl undergone reading your webblog. She noticed a lot of details, which include what it is like to have an ideal teaching heart to get a number of people very easily completely grasp specific advanced subject areas. You actually exceeded her expected results. Thanks for giving these warm and friendly, dependable, edifying and in addition fun tips about this topic to Evelyn.
moncler http://www.outletmoncler.us.com
Reply stone island outlet
12:41 PM on October 18, 2020 
I and my buddies have already been looking at the good things on the website while immediately I got a horrible feeling I had not expressed respect to the web site owner for those techniques. Most of the boys became as a result happy to learn them and already have surely been making the most of these things. Thank you for actually being simply helpful as well as for settling on these kinds of wonderful subjects millions of individuals are really desirous to learn about. My personal sincere apologies for not saying thanks to you sooner.
stone island outlet http://www.stone-island.us.com
Reply balenciaga sneakers
12:41 PM on October 18, 2020 
I actually wanted to post a brief note in order to say thanks to you for these wonderful solutions you are giving out here. My time-consuming internet look up has at the end been paid with useful ideas to exchange with my guests. I 'd tell you that we visitors are unquestionably endowed to live in a perfect network with so many marvellous people with very helpful hints. I feel very much privileged to have seen the web pages and look forward to really more pleasurable times reading here. Thank you once more for a lot of things.
balenciaga sneakers http://www.balenciagas.us.com
Reply kevin durant shoes
12:41 PM on October 18, 2020 
I want to show thanks to the writer for rescuing me from this type of dilemma. Because of surfing around throughout the world-wide-web and obtaining tricks which were not powerful, I figured my entire life was done. Existing minus the answers to the problems you have fixed as a result of the site is a crucial case, and the ones that would have in a wrong way affected my entire career if I hadn't discovered your web page. Your main know-how and kindness in maneuvering all the details was priceless. I am not sure what I would have done if I hadn't encountered such a step like this. I can also now look ahead to my future. Thanks for your time very much for the expert and effective help. I won't hesitate to suggest your blog post to any person who should get counselling on this subject matter.
kevin durant shoes http://www.kd-shoes.us
Reply golden goose
12:41 PM on October 18, 2020 
I precisely wanted to thank you so much once again. I do not know the things that I might have used in the absence of the concepts shared by you on such a subject. It had been a real daunting difficulty for me, nevertheless witnessing this specialised style you treated that took me to jump with delight. Now i'm happier for this work and thus hope you really know what a powerful job you are accomplishing instructing most people thru a site. I am sure you've never got to know any of us.
golden goose http://www.goldengoose-outlet.us.com
Reply goyard handbags
12:41 PM on October 18, 2020 
I simply wanted to send a small comment to appreciate you for the unique ideas you are posting on this site. My prolonged internet lookup has finally been recognized with really good ideas to write about with my visitors. I 'd admit that we readers are extremely blessed to exist in a useful community with very many outstanding professionals with insightful strategies. I feel really fortunate to have discovered your web pages and look forward to really more fun times reading here. Thanks again for a lot of things.
goyard handbags http://www.goyardhandbag.us
Reply off white shoes
12:41 PM on October 18, 2020 
My spouse and i ended up being absolutely cheerful when Jordan could finish off his studies through the entire precious recommendations he gained from your own weblog. It is now and again perplexing to simply always be freely giving instructions that many many others might have been making money from. So we acknowledge we need the website owner to give thanks to for this. Those illustrations you have made, the easy blog navigation, the relationships you make it possible to engender - it's all superb, and it's facilitating our son in addition to us do think the idea is exciting, which is certainly very essential. Thanks for the whole lot!
off white shoes http://www.offwhiteshoes.us.com
Reply golden goose outlet
12:40 PM on October 18, 2020 
A lot of thanks for your own efforts on this blog. Gloria really likes doing internet research and it is obvious why. My partner and i hear all concerning the lively tactic you deliver insightful thoughts through your blog and increase response from website visitors on this theme then our daughter is truly learning a whole lot. Have fun with the remaining portion of the year. You have been performing a really good job.
golden goose outlet http://www.goldengooseoutlet.org