Agnès Schlüter

 Meditatie Yoga Reiki Coaching

Blogs

 Hier plaats ik mijn schrijfsels. Dat kan van alles zijn: overdenkingen, voorvallen en preken​

Our Hearts Matter

In deze tijd verandert er veel wat mensen van alle rangen en standen in alle hoeken van de wereld raakt. Sociale afstand, 1.5 meter samenleving, angst voor besmetting met het covid-19 virus. Maar ook, ondanks die angst samen op elkaar gepakt demonstreren tegen het misschien wel grootste sociale onrecht dat bestaat; een medemens misbruiken, haten of zelfs doden vanwege haar of zijn huidskleur. Het harde roepen van Black Lives Matter, Asian Lives Matter en All Lives Matter schudt de oude structuren waarop veel mensen nog leunen los. Dat is goed, niet voor iedereen even makkelijk, maar wel goed.


Wanneer je alleen vanuit je hoofd leeft, je ego tot bewindvoerder hebt gemaakt en je hart uitsluit of vergeten bent, dan ben je blind voor het mooiste dat een leven op aarde je schenkt: onvoorwaardelijke liefde. Die liefde die ons laat zien dat we allemaal één grote familie zijn, dat wij genetisch verwant zijn, dat wij elkaar het leven kunnen redden door bloed te geven of organen en moedermelk te doneren.

Een hart is een hart, ongeacht in welk lichaam het klopt. Bloed is bloed, ongeacht door welk lichaam het stroomt. Tranen zijn tranen, ongeacht wie er huilt.


Mijn zes jarige kleinzoon Maxim had gisteren een groot inzicht waar hij struikelend over zijn woorden over vertelde. ‘Nonna, als mensen lachen begrijpen ze elkaar zonder dat ze het moeten uitleggen, zélfs als zij de woorden die ze zeggen niet verstaan!’ 

Zo is het m’n jonkie, Our Hearts Matter!

Wij zijn zelf de verandering waarop we wachten

Bij de Bijbelteksten van Jesaja 30: 15-21, Lukas 13: 22-30, 
Psalm 112 (in de bewerking van Hans Bouma), Nederlands Lied Boek 992: Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Wat vraagt de Heer nog meer van ons?

Zijn wij ons echt bewust van wat God – Here of Vrouwe – van ons vraagt?

Zijn wij ons bewust van de splinters, balken en blinde vlekken die ons het zicht kunnen belemmeren? Kunnen wij het geduld opbrengen te zien wat het leven vraagt en hebben wij dan vertrouwen dat wij het allemaal aankunnen?

Kunnen wij geloven dat God er ons hele leven - van seconde tot seconde - onafgebroken zal zijn?

De Bijbelteksten vertellen ons over een leven met God en over geduld en vertrouwen. Geduld en vertrouwen dat twee kanten op gaat. Hoeveel geduld en vertrouwen moet God in ons hebben, nog steeds na al die eonen, voordat de mens helemaal begrijpt wat er van hem gevraagd wordt?

God gaat volgens de woorden van Jesaja tekeer tegen het volk dat niet luisteren wil. Zij willen hun eigen weg gaan, naar Egypte. God beschrijft ze als koppige, onhandelbare kinderen die hun heil willen zoeken in een land en bij een ander volk dat ze niets te bieden heeft, niets anders dan ellende en ontbering. En ondanks dat alles wacht Hij toch op het moment

dat Hij zijn volk genadig kan zijn.

Wíj zijn dan wel niet op weg naar Egypte, maar een groot deel van de mensheid is toch wel een totaal andere weg ingeslagen dan God voor ogen moet hebben gehad toen Hij met medeweten van Vrouwe Sophia, ons naar beeld en gelijkenis schiep.

Dat vind ik zo mooi van de Bijbelse verhalen. Je leert dat, hoe erg wij – en ik gebruik hier het woord ‘wij’ omdat de mensheid nogal de neiging heeft om fout gedrag te herhalen – hoe erg wij het ook verprutsen met z’n allen, hoe idioot we ook bezig zijn, hoe materialistisch, wreed, zelfzuchtig en afgekeerd van God we ook leven, God dáár is waar wij zijn, en Hij kijkt door ons mee naar wat wij op onze beurt creëren.

Als je de immense grootsheid van de naam die God zichzelf geeft tot je laat doordringen val je vanzelf terug tot passende proporties; in de uitleg van de verhalen heet dat nederigheid.

Ik-zal-er-zijn… dat is een onvoorwaardelijkheid die alleen met onvoorwaardelijkheid beantwoord kan worden. Als God tegen mij zegt ‘Ik zal er zijn’ durf ik het aan om er óók te zijn. En die wederkerigheid is in mijn opinie de sleutel die wij nodig hebben om tot in onze vezels te kunnen voelen wat God van ons vraagt, wat de bedoeling van ons bestaan is.

Ik zocht in de teksten naar ‘sleutel en slot’ en in Psalm 112 vond ik. Deze Psalm kan gelezen worden als een slot waar die sleutel van wederkerigheid in past. De theoloog en dichter Hans Bouma heeft de psalm in zijn eigen, eenvoudige, woorden zo weergegeven:

Nooit wordt het nacht

is de gerechtigheid je lief,

leef je mededeelzaam,

heb je hart voor de armen,

ben je brood,

ben je naaste voor hen,

hoe gezegend ben je dan.

Geen verschijnsel

van voorbijgaande aard.

Voorgoed besta je.

Ga je niet op in jezelf,

ben je mens zoals het moet,

dak boven je hoofd,

licht in het donker,

nooit wordt het nacht.

Wat er ook gebeurt,

geborgen ben je bij je God

Nooit wordt het nacht

Wat een belofte! ‘Nooit’ is een sterk woord. Hoe verlangen wij daarnaar; dat het nooit nacht wordt. Het gaat hier niet om de letterlijke nacht, we zouden niet zonder kunnen, maar de nacht van ons menselijk bestaan waarin wij elkaar en Gods Schepping van alles aandoen en ontzeggen. Het donker moet wel heel diep zijn om te verlangen dat het nooit nacht wordt.

Is er een manier waarop wij die nacht kunnen keren naar de dag? Waar duister wordt doordrongen door licht? Daar geeft de psalm meteen antwoord op:

Is de gerechtigheid je lief, leef je mededeelzaam, heb je hart voor de armen, ben je brood, ben je naaste voor hen, hoe gezegend ben je dan.

Hoe gezegend zijn wij wanneer wij onszelf te boven komen! Wij zélf zijn het licht in de duisternis! Is dat niet een enorme opluchting? Wij hoeven niet te wachten tot er iets veranderen gaat, wij zelf zijn de verandering! 
Het kan dus echt hier en nu anders worden: geen angst, geen onzekerheden, geen wantoestanden, maar vrede en zegeningen.

Betekent het dat er dan helemaal geen ellende meer is? Het leven is soms een keiharde leerschool, dus nee, die betekenis heeft het niet. Maar hoe dan wel?

In onszelf zullen wij gedachte voor gedachte en emotie voor emotie onder de loep moeten nemen; oorzaak en gevolg moeten leren herkennen. Wat denk ik en wat roept het op in mij, en hoe reageer ik dan; wat laat ik aan de ander, wat laat ik aan de wereld, zien?

Hedendaags wetenschappelijk onderzoek toont aan wat al lang bekend is bij wat wij tegenwoordig ‘alternatieve denkers’ noemen. Onze gedachten maken verbindingen in onze hersenen die bepalen hoe wij ons voelen en gedragen. Zijn onze gedachten overwegend negatief, dan is dat hoe wij ons leven ervaren, maar andersom dus ook. Positieve gedachten stellen ons in staat om licht in het duister te brengen. Als wij bewust onze gedachten omkeren, beïnvloeden wij de loop van ons bestaan. Er is aangetoond dat er letterlijk nieuwe verbindingen worden aangelegd in onze hersenen wanneer wij anders gaan denken, en die nieuwe verbindingen maken het mogelijk ons anders te gaan gedragen.


Geen verschijnsel van voorbijgaande aard. Voorgoed besta je.

Zo is het, het is geen verschijnsel van voorbijgaande aard. Wanneer de mens zich positief opstelt en openstelt zullen Gods zegeningen altijd voor hem waarneembaar zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid; van generatie op generatie, van mens op mens.

Ben je mens zoals het moet, zegt Bouma. (in de Bijbel staat: 7Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen, hij is standvastig en vertrouwt op de HEER. 8Standvastig is zijn hart en zonder vrees.), ben je mens zoals het moet, dan wordt het nooit

nacht omdat wij zelf het Licht zijn. Wij zijn immers geschapen naar beeld en gelijkenis van God en Vrouwe Wijsheid.


Wat er ook gebeurt, geborgen ben je bij je God.

Wat er ook gebeurt…er gebeurt altijd iets, maar hoe is het op jou van invloed? Hoe bepaalt het jouw gedachten? Misschien moeten wij leren niet de gebeurtenissen in ons leven onze gedachten te laten bepalen, maar dat wij die verantwoordelijkheid zelf nemen, het niet overlaten aan de omstandigheden of andere mensen. Dat klinkt eenvoudig, maar het is knoerthard werken! Want hoe doe je dat als een geliefde (soms door het duister in een ander) is weggenomen? Als je een ziekte hebt waar je geen invloed op kunt uitoefenen? Als er oorlog is? Als je kinderen verhongeren, als je door hebzucht van anderen of door een virus je baan verliest?

Je kunt in plaats van naar ‘Egypte’ te willen reizen ook naar ‘Jeruzalem’ op weg gaan.

Iemand liet mij eens het lied over de heilige stad Jeruzalem uit de bundel van Johannes de Heer horen. Tranen biggelden over zijn wangen omdat hij zo geraakt werd, keer op keer, door die hemelse voorstelling van de heilige stad waar de straten van het zuiverste goud waren als je door de paar’len poort naar binnen keek. Wat hem zo raakte was de voortdurende strijd in de duisternis hier op dit ondermaanse en het met heerlijkheid gevulde vooruitzicht dat hij daar, in het nieuw Jeruzalem, bij God en het Lam mocht aankomen. Dat beeld hield hem op de been, het gaf hem de moed tot zijn aardse einde echt aanwezig te zijn.


Jezus geeft ons een beeld als hij antwoord geeft op de vraag van iemand of er weinigen zullen zijn die gered worden. Hij geeft het beeld van te gaan door de smalle deur.

Er is niets zo gemakkelijk dan ‘met de blik op oneindig en verstand op nul’ de dagen te slijten. Het kan een begin zijn om ergens achteraan te lopen en verwachten dat je daardoor het Licht in jezelf zult vinden, maar het nalopen op zich helpt niet. Die smalle deur doet het ‘m. Je kunt daar als eerste aankomen, maar als je de sleutel niet hebt gaat de deur niet voor je open.

In een van de laatste boeken van de Engelse schrijfster en theologe Karen Armstrong (ik denk dat het de titel ‘de verloren kunst van de heilige geschriften’ draagt) las ik de volgende zin: ‘… (maar) volgens neurologen hebben wij geen direct contact met de wereld die we bewonen. We hebben alleen maar gezichtspunten, ons aangeboden door de ingewikkelde circuits van ons zenuwstelsel, zodat wij allen – zowel wetenschappers als mystici – slechts voorstellingen van de werkelijkheid kennen, niet de werkelijkheid zelf.’

De sleutel die ons in Psalm 112 werd gegeven past op de smalle deur.

Waar de neurologen weten dat wij slechts voorstellingen van de werkelijkheid kennen, wijst Jezus ons de weg naar de werkelijkheid zelf.

Een werkelijkheid waar iedereen welkom is, want God – onder welke naam wij haar of hem ook kennen - kiest niet, dat doen wij zelf.

Amen!

Blog
view:  full / summary

Chakra affirmaties

Posted on March 31, 2020 at 4:40 AM Comments comments (479)

Nu we door de omstandigheden op onszelf worden teruggeworpen is het tijd om met alternatieven te komen.

 

Omdat de yoga- en meditatielessen voorlopig zijn stopgezet plaats ik hier 7 affirmaties waarmee je zelf aan de slag kunt gaan.

 

Kies een chakra/centrum en kies een van de bijbehorende affirmaties.

 

 

 

Stuit-centrum affermaties

 

Ik ben veilig

 

Ik ben dankbaar voor alle overvloed in mijn leven

Ik voed mijn lichaam (met gezond voedsel), geest/mind (met positiviteit) en Ziel (door meditatie)

 

Mijn energie is geaard

 

Ik ben gezond

 

 

 

Heiligbeen centrum affirmaties

 

Ik gebruik mijn creativiteit in alle gebieden van mijn leven

 

Ik sta open voor alles dat het leven mij geeft

 

Ik vergeef mijn verleden en omarm nu alle positieve momenten

 

Ik geniet van mijn passie en seksualiteit

 

 

 

Navel centrum/zonnevlecht affirmaties

 

Ik geniet van alles dat ik doe

 

Ik waardeer en vertrouw mezelf volledig

Ik luister naar mijn buik-gevoel/gut feeling

 

Ik ben een krachtig, prachtig, schitterend Lichtwezen

 

 

 

Hart centrum

 

Ik houd van alles in en aan mezelf

 

Ik geef en ontvang onvoorwaardelijke Liefde

 

Ik sta open voor Liefde, geluk en voorspoed in alle gebieden van mijn leven

 

Ik heb emoties, maar ik ben niet de emotie

 

 

 

Keel centrum

 

Ik uit mijn gevoelens makkelijk en vrij

 

Ik eigen mij mijn kracht toe en voel me vol leven

 

Ik ben kalm, zelfverzekerd en spreek mijn woorden weloverwogen

 

Ik weet wanneer ik moet spreken en ook wanneer ik moet zwijgen

 

 

 

Hypofyse centrum/Derde Oog

 

Ik luister naar mijn intuïtie en gebruik het voor mijn hoogste goed

 

Ik ben mijn Ware Zelf en heb een lichaam

 

Ik weet wat ik ben (deel van de kosmische creatie/God), ik weet wie ik ben (Ziel, Hoger- of Ware Zelf) en ik weet hoe ik dien (ik leef mijn leven naar beste vermogen)

 

 

 

Kruin centrum

 

Ik ben vredig en in balans

 

Ik word geleid door mijn innerlijke wijsheid

 

Ik eer mijn lichaam als de tempel van mijn Ziel/Ware Zelf

 

Ik ervaar positieve energie doordat ik ben verbonden met mijn Ziel/Ware Zelf en met de goddelijke Kracht

Overdenking (februari 2019) bij de Bijbelteksten Genesis 45: 3-11 en 15 en Lucas 6: 27- 38

Posted on March 31, 2020 at 4:30 AM Comments comments (53)

Onze tijd vraagt iets van ons. En als ik goed tot me laat doordringen wat de mensheid tot nu toe gecreëerd heeft, denk ik eerder dat het een wanhopig smeken dan vragen is. Hoe dan ook, onze tijd vraagt aan ons, ons te richten op het Licht. Licht met een hoofdletter. Licht dat er altijd al was, en dat er altijd zal zijn.

De woorden van Jezus zijn een roep om precies dat te doen; ons te richten op het Licht. Lucas 6:27 Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, 28zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.

Dat dit niet als Haarlemmerolie alles oplost bewijst de rest van het Bijbelse verhaal over Jezus van Nazareth wel.

Het is niet reëel om te verwachten dat als je je op het Licht richt er niets vervelends of ergs meer zou gebeuren. Wij leven in een dualistische wereld; er is dag en nacht, warmte en kou, vreugde en verdriet, Licht en Duister. Maar wát is dan de les achter deze woorden?

De les is dat de tijd van afgescheiden zijn, van je afgescheiden te voelen, voorbij is. Niets is buiten jezelf. Het Licht niet, maar het duister ook niet! Ik bedoel daarmee niet te zeggen dat wij duister zouden zijn als in het Duister en het Kwaad (óók al met hoofdletters), maar bekend met negatieve gedachten en handelingen zijn we allemaal wel. Wie is nog nooit onredelijk boos geweest? Of jaloers? Wie was nog nooit bang, wie maakte zich nog nooit ongefundeerd zorgen? Wie houdt onvoorwaardelijk van de ander én van zichzelf?

Jezus vraagt ons boven de dualiteit van de wereld uit te stijgen en het gevoel afgescheiden te zijn in onszelf te boven te komen.

 

In de teksten wordt gesproken over slechte mensen, zondaars en vijanden, maar wat is een zondaar? Wie is jouw vijand? Wat is gerechtigheid en wat barmhartigheid? Hoe doe je dat; goed zijn voor iemand die haat?

Dit zijn geen willekeurige vragen, wij moeten hierover na denken omdat wij hier dagelijks mee te maken hebben. Kranten, radio, televisie en het internet geven alle ruimte aan wat er gebeurt als de mens zich richt op hebzucht, liefdeloosheid en geweld. Wij zijn eraan gewend geraakt dat het meeste nieuws alleen nieuws is als het heel erg is; erg gevaarlijk of erg verdrietig, of iets waar we collectief erg boos of bang om worden of als iets heel duur is.

 

Ik probeer de beelden die geschetst worden in de Bijbelse verhalen in mijzelf te ontdekken. Waar is de zondaar in mij, waar schuilt mijn vijandschap, waar mijn haat? Maar ook mijn rechtvaardigheid en barmhartigheid, de onvoorwaardelijke liefde, waar zit dat?

Als het wezen van de mens als een tuin is en alle haat, vijandschap en zonde het onkruid, dan moet er dagelijks worden gewied en geschoffeld zodat de bloemen van onvoorwaardelijke liefde, barmhartigheid en rechtvaardigheid flink kunnen en ook zullen groeien.

Is iemand die zijn spirituele tuin op een andere manier heeft leren onderhouden, iemand met een ander geloof, uit een andere traditie, een zondaar of een vijand? Of iemand die anders leeft en liefheeft dan wat onze maatschappij wenselijk acht?

Wij zijn het zelf die de maatschappij maken en wanneer wij veranderen verandert de maatschappij mee. Dat het veranderen ten goede of ten kwade kan zijn leert ons de geschiedenis. ‘Dat nooit meer’ en ‘make peace, not war’ zijn zinnen die vaak het zwijgen worden opgelegd door de oorlogsverslagen van de afgelopen 7 decennia. Maar is dat het laatste woord?

 

Ik denk dat wij het er allemaal over eens zijn dat het doden van een medemens - en voor sommigen is het breder; het doden van medeschepselen – als zondig gezien wordt, net als het stelen van goederen en harten die een ander toe behoren.

Als wij kijken door onze kleinmenselijke ogen dan wordt onze blik vermengd met alle emoties die wij hebben. Kleinmenselijk bedoel ik niet kleinerend, ik wil ermee zeggen dat er in ons wezen iets prachtigs en groots aanwezig is; ons Ware Zelf, geboren uit het Licht en dus ook met hoofdletters geschreven.

Als wij onszelf toestaan te leven vanuit ons Ware Zelf, als waarachtig kind van God, dan zien wij misschien totaal andere dingen. Dan kunnen wij ook zien - zoals Josef - dat zijn broers werktuigen waren in Gods grote plan, dan zien wij misschien dat wat ons niet bevalt aan het gedrag van een ander helemaal zo erg niet is, want die ander is ook een kind van God. En toch nog eens ten overvloede; ik heb het hier niet over moord en doodslag of het aanzetten daartoe, en al die andere onhebbelijkheden waar onder andere in de tien geboden aan gerefereerd wordt. Ik heb het over alle angst die wij in onszelf ervaren en van waaruit wij denken en handelen; angst voor tekorten op alle gebieden in ons leven. Angst die je ervaart als je alleen maar kijkt door de kleinmenselijke ogen en reageert vanuit je ego en emoties.

 

De boodschap van Jezus is meer dan duidelijk; Leef door, in en met het Licht van God (en het maakt mij niet uit hoe je Dat noemt).

Overstijg jezelf en wordt elke dag een beetje meer je Ware Zelf. Denk en handel vanuit dankbaarheid. Deel van wat je hebt. Dat kan in gevallen van rampen, oorlogen en grote tekorten geld en goederen zijn om de slachtoffers te helpen, maar waar de wereld waarin wij leven nu juist behoefte aan heeft is het delen van de onvoorwaardelijke liefde en aandacht die je in je hebt. Ongeacht wie er voor je staat.

Misschien moet je je best doen om het te ontdekken, misschien moet je meer tijd vrij maken om dichter bij jezelf te zijn zodat je weet wat je te geven hebt, wat jouw talenten zijn.

Doe wat je doet met alle liefde die je in je hebt en houdt niets achter. Deel uit van je Zelf zonder iets terug te verwachten; geef om het geven, dan wordt aan jou net zo’n volle maat teruggegeven.

 

De teksten laten ons ook nadenken over oorzaak en gevolg.

Jozef vergeeft zijn broers, hij kon zien hoe het één tot het ander leidde.

Jezus zegt ‘heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.’

Leef vanuit de goedheid van je hart en Ziel. Struikel je, of val je misschien, wordt dan niet moedeloos of boos, maar keer je toe tot de Allerhoogste. Laat het Licht je optillen en je weer op je voeten zetten. En zoals aan jou gedaan wordt doe dat ook aan de ander. Maak elkaar niet zwart, zet elkaar niet in de schaduw, maar til elkaar naar het Licht, wijs elkaar de weg. Breng elkaar naar Huis.

 

Amen

 

 

Wat is Wijsheid?

Posted on October 15, 2019 at 3:10 AM Comments comments (59)

Zondag 13 oktober was ik bij het Reiki Festival 2019 waar Phyllis Forumoto, de overleden Grandmaster van Usui Shiki Ryoho, het Usui Systeem van Natuurkijk Helen, herdacht werd en Johannes Reindl, de door Phyllis aangewezen Lineage Bearer van Usui Shiki Ryoho, zich presenteerde. Bij binnenkomst in de grote zaal hoorde ik bekende klanken en als vanzelf zong ik mee. Het bleek de favoriete mantra van Phyllis te zijn

Ad Guree nameh

Jugad Guree nameh

Sat Guree nameh

Siri Guru devee nameh

De meer dan 300 aanwezigen waren blij elkaar te zien en dat lieten zij horen ook. Het is fantastisch om elkaar, soms na jaren, weer te zien. Er was daarom weinig aandacht voor de twee zangers die vol overgave de mantra zongen.

Ik leerde de mantra en zijn betekenis kennen tijdens de zeer vroege ochtendsessies van de Kundalini Yoga Coach opleiding die ik eind vorig jaar en dit voorjaar volgde. 
Ik heb moeite met het zingen van heilige liederen uit een geloofstraditie die niet de mijne is en in een taal die ik niet ken omdat ik er niet mee grootgebracht ben, het zat niet op mijn paplepel. 
En toch voelde dit nu zo natuurlijk. Ik zat in een kwetterende menigte reikibeoefenaars uit 15 verschillende landen in een benauwde, vrij donkere zaal en ik voelde me alsof ik alleen op een zonovergoten Alpenweide zat in een suizende stilte met de woorden van de mantra op mijn lippen. Zij vloeiden als vanzelf uit mij en ik werd erdoor gedragen.


De mantra laat zich vertalen als:

‘Ik buig voor de oorspronkelijke Wijsheid

Ik buig voor de Wijsheid die door alle tijden heen standhoudt

Ik buig voor de Ware Wijsheid

Ik buig voor de Opperste niet waarneembare Wijsheid’

Deze mantra deed voor mij precies wat erover verteld wordt. Hij bracht mij naar het Licht en de Stilte van de Ene die wij kennen onder 1000 Namen. Daar werd ik voor dat moment heel en stroomde mijn hart over en ik boog diep voor de oorspronkelijke Waarheid die geeft, neemt en geeft.

BALANS VINDEN

Posted on October 11, 2019 at 3:55 PM Comments comments (60)

In mijn vorige blog schreef ik je over verandering. Wij moeten veranderen als we willen dat er iets in onze wereld gaat veranderen. Ik vroeg of je hebt nagedacht over wat jouw persoonlijke stap kan zijn om de verandering in gang te zetten zoals jij het voor je ziet.
Reiki kan zo’n stap zijn, schreef ik.
Ik heb zelf die stap gezet en beoefen Reiki al bijna 34 jaar dagelijks, ik zou niet meer zonder kunnen! Maar ik zette nog meer stappen en daar wil ik je graag over vertellen.
Toen ik Usui Reiki Master was geworden en cursussen ging geven zag ik de verwarring, pijn en angst bij mensen en wilde ik meer leren over hoe ik ze kon begeleiden op hun weg door het leven. Ik rondde in 1994 een grotendeels op Transactionele Analyse gebaseerde opleiding af. Het woord werd toen nog niet in deze zin gebruikt, maar nu heet het coaching.
Omdat ik niet alleen de mentale, emotionele en spirituele facetten van mijn cliënten wilde kunnen ondersteunen, heb ik eind 90er jaren via klassieke shiatsu en yoga ook geleerd de fysieke kant te begeleiden.
Ik heb in 2018 en 2019 een verkorte beroepsopleiding Kundalini Yoga Coach 1 en 2 gevolgd.

Waarom vertel ik je dit?
Door de jaren heen heb ik deze ogenschijnlijk aparte wegen samengebracht in mijn werk als coach en daarbij is ook ervaring een goede leermeester geweest (en nog steeds!)
Het leven geeft mij omstandigheden waarmee ik moet leren omgaan: fysieke klachten, emotionele gebeurtenissen, mentale veranderingen en spirituele ontwikkelingen waardoor soms alles op z’n kop komt te staan. Mijn opgedane kennis helpt me overeind te blijven. Ik zie en hoor ook over mensen die depressief en burn-out raken terwijl er ‘geen aanleiding’ is.

Cold Depression
Wij leven in een tijd waarin het normaal geworden is om over je grenzen te gaan: je moet 24x7 bereikbaar zijn, vaak ook voor je werk. Om dat vol te houden zoeken we naar stimulerende middelen en extreme sporten om onze adrenaline te laten stromen zodat we het gevoel hebben actief te zijn en nog mee te doen. Je voelt je alleen steeds leger worden vanbinnen en je kan zo ver van je zelf afraken dat je niets meer voelt. Je hebt een diep gevoel van eenzaamheid en angst, en je weet niet (meer) wat de betekenis van jouw leven is. Yogi Bhajan, de Indiase yogaleraar die Kundalini yoga naar het Westen bracht, noemde deze stilte van de ziel ‘Cold Depression’.
Als je dit herkent vraag je je misschien ook af hoe je dan je leven anders kunt gaan leven. Hoe doorbreek je de cirkel? Wat kun je eraan doen? Als coach kan ik je helpen moed te verzamelen om je ziel weer te laten spreken. Om weer te voelen dat jouw leven betekenis heeft omdat er maar één jij is. Want zeg nou zelf: Niemand kan jouw leven zo goed leven als jijzelf!

De volgende stap
Wat ik je aanbied is een coaching traject van 6 maanden waarin je twee keer per maand een sessie van 1.5 uur hebt. We hebben dan een uur tijd voor het coaching gesprek en een half uur voor Reiki, yoga of meditatie, al naar gelang wat je nodig hebt. De sessies vinden plaats in Enkhuizen.
Tijdens een intakegesprek van ± 45 minuten bespreken wij waar je coaching bij nodig hebt. Dit gesprek is gratis als je het traject ingaat, blijft het bij dit gesprek dan betaal je €50,00
Je gaat het traject aan voor 6 maanden, de afspraken vallen in de 1ste en de 3de week of in de 2de en de 4de week van de maand.De kosten zijn €900,00 Je kunt het bedrag ineens betalen of in 6 termijnen van €150,00 die aan het begin van de maand voldaan worden.
Bel me tijdens kantooruren 06-13528311 of mail me als je vragen hebt of een afspraak voor een intakegesprek wilt maken.

Ik help je graag verder,
Agnès

Wees de verandering die je wilt zien

Posted on October 11, 2019 at 3:50 PM Comments comments (55)

Ik denk dat jij ook wel gelezen of gehoord hebt dat er iets moet veranderen in onze wereld.
Je hoeft je telefoon, tablet of laptop maar te openen en het is er: Er moet wat veranderen! Heb jij je ook afgevraagd wát er dan moet veranderen? Als het aan de Multi Nationals of wereldleiders wordt overgelaten zal er niet veel veranderen, maar heb je al aan je eigen kracht gedacht?
De Chinese wijsgeer Lao Tze wist al dat iedere reis met de eerste stap begint.
Welke stap ga jij zetten om verandering in gang te zetten?
Ik zal je vertellen wat er gebeurde toen ik mijzelf die vragen stelde: Ik leerde Reiki te gebruiken voor mijzelf en voor mensen – en dieren - om mij heen. In mijn gratis e-boek lees je daar meer over.
Als ik jou vraag ‘Welke stap ga jij zetten om de verandering in gang te zetten?’ bedoel ik niet wat je tegenwoordig leest in programma’s van rode, groene of grijze politieke partijen (er zitten goede oplossingen tussen, begrijp me niet verkeerd).
Wat ik je wil vragen is: heb je nagedacht over wat jouw persoonlijke stap kan zijn om de verandering in gang te zetten zoals jij het voor je ziet? Een wereld in vrede, voedsel voor iedereen, een helpende hand voor wie het nodig heeft en vooral, hoe jij in die wereld staat.
Ik heb geleerd dat je met Reiki, het Japanse begrip vertalen wij met Levensenergie, letterlijk helpende handen hebt en zoveel meer dan dat.
Als Usui Reiki Master leer ik je in een Reiki cursus wat mij geholpen heeft mijn krachtplek in te nemen. Je leert hoe je jezelf en je omgeving met Reiki kunt ondersteunen en helpen.

Get on board!
Wij staan aan het begin van een nieuw tijdperk; vanaf hier zal het anders gaan dan we gewend zijn. Is dat erg? Nee hoor, de mensheid heeft het al vaker gedaan.
Wat anders is, is dat wij nu een bewuste keus kunnen maken: roeien met de riemen die je hebt of nieuwe riemen nemen en daarmee forse slagen maken naar waar het beter is.

Wil jij verandering?
Wil jij veranderen?
Wil je Reiki leren?
Ik geef 26 en 27 oktober een Reiki I cursus in Enkhuizen in Noord-Halland
En 9 en 10 november een Reiki I cursus in Koekange in Drenthe
 


Rss_feed